Tjänster

Bevakning Syd kan idag erbjuda följande tjänster. Kontakta oss för mer information.

Event säkerhet

Ronderande bevakning

Larmutryckning

Trafiknykterhetskontrollanter hamnar

Stationär bevakning

Butikskontrollanter

Ordningsvakter